Kategorie

Informacje

Promocje

  • Pompa wody
    Pompa wody

    CHRYSLER 200 (2011-2014),CHRYSLER 300...

    310,50 zł -10% 345,00 zł

Regulamin sklepu internetowego www.amerpolczesci.pl

I. Definicje.

§ 1

W niniejszym regulaminie sklepu internetowego www.amerpolczesci.pl, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

1. „Sprzedawca” – Amerpolczęści.pl G.Marciszuk,I.Marciszuk, ul. 1 Praskiego Pułku 20, 05-075 Warszawa-Wesoła, NIP 822-18-97-843, REGON 016068511, e-mail: amerpolczesci@onet.pl,

2. „Sklep” - sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej http://www.amerpolczesci.pl oraz jej podstronach,

3. „Klient” – każda osoba, która założyła konto w Sklepie,

4. „Konto” – konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,

5.„Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

II. Postanowienia ogólne.

§ 2

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów polegających na umożliwieniu im bezpłatnie stworzenia swego Konta w Sklepie, a następnie zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu.

§ 3

Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

§ 4

1/. Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów.

2. Podane w Sklepie ceny towarów nie obejmują kosztów przesyłki, ani kosztów obsługi płatności.

§ 5

1. Dokonanie zakupu w Sklepie możliwe jest po uprzedniej rejestracji i założeniu Konta w Sklepie. Procedura rejestracji w Sklepie została opisana w postanowieniach części III. Regulaminu.

2. Założenie Konta w Sklepie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu, co jest potwierdzane stosownym oświadczeniem składanym przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego przez osobę chcącą założyć Konto w Sklepie.

§ 6

Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski oraz pozostałych państw Unii Europejskiej.

§ 7

Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.

III. Założenie Konta w Sklepie.

§ 8

Konto w Sklepie mogą założyć: osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (a zatem osoby pełnoletnie nieubezwłasnowolnione lub osoby, które uzyskały pełnoletniość poprzez zawarcie małżeństwa), osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

§ 9

1. Osoba chcąca założyć Konto w Sklepie powinna kliknąć zakładkę „Logowanie i rejestracja” znajdującą się w górnej części każdej ze stron www składających się na Sklep.

2. Następnie należy wypełnić powyższy formularz i podać w nim: adres e-mail, hasło do Konta, imię, nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, a w stosunku do osób prowadzących działalność gospodarczą także NIP i nazwę firmy. Podany adres e-mail oraz hasło będą po założeniu Konta służyć do logowania się na nie.

3. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.

4. Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie niezbędne jest:

1) zaakceptowanie Regulaminu Sklepu,

2) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach, zakresie i na zasadach określonych w Polityce prywatności,

3) zaakceptowanie oświadczenia o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

4) ewentualne zaakceptowanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

5. Stosowana Polityka prywatności i powyższe zgody są zgodne z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

6. Kliknięcie przycisku „Zarejestruj się!” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego. Sprzedawca wysyła do Klienta, na podany przez niego adres e-mail, wiadomość z potwierdzeniem założenia Konta w Sklepie. Do wiadomości dołączany jest Regulamin oraz polityka prywatności.

§ 10

Klient powinien starannie przechowywać swoje dane służące do logowania w Sklepie, tak aby żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.

IV. Złożenie i przyjęcie zamówienia.

§ 11

1. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych za pośrednictwem Konta.

2. Zamówienia można składać poprzez swoje Konto przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

§ 12

1. W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą Klient wybiera w Sklepie towary poprzez wejście w zakładkę „Katalog produktów” a następnie kliknięcie ikony „Do koszyka” znajdującej się przy wybranym przez Klienta towarze. Towary znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów.

2. Po dodaniu towarów do koszyka Klient ma możliwość zmiany ilości towarów, jakie chce kupić w Sklepie poprzez zmianę odpowiedniej rubryki w koszyku.

3. Po dodaniu do koszyka wszystkich towarów, jakie Klient chce zamówić należy kliknąć przycisk „Do kasy” a następnie wybrać sposób płatności oraz dostawy, które są wskazane w paragrafie poniższym. Po wybraniu sposobu dostawy oraz płatności zostanie wskazana pod koszykiem informacja o wybranej metodzie dostawy i płatności, a także ich koszt. Zaktualizowana zostanie także wówczas kwota do zapłaty, poprzez dodanie do niej opłaty za wybrane formy płatności i dostawy. W rubryce znajdującej się poniżej należy wpisać adres dostawy (jeżeli jest inny niż podany w Koncie) oraz ewentualne uwagi. Zabronione jest zamieszczanie uwag o charakterze bezprawnym.

4. Wyświetlone w koszyku towary wraz z podaniem ich ilości oraz cen, oraz wybrany sposób dostawy i płatności wraz z ich kosztem stanowią skierowane do Klienta przez Sprzedawcę zaproszenie do złożenia oferty zakupu tych towarów.

5. Na tym etapie składania zamówienia należy również sprawdzić jego prawidłowość oraz potwierdzić, poprzez kliknięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty ”. Kliknięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” powoduje złożenie przez Klienta, Sprzedawcy oferty zakupu towarów znajdujących się w koszyku.

6. Po złożeniu zamówienia wyświetlona zostanie informacja potwierdzająca otrzymanie zamówienia przez Sprzedawcę, co powoduje związanie Klienta ofertą.

7. Następnie Sprzedawca potwierdzi e-mailem, wysłanym na adres mailowy podany przez Klienta w Koncie, przyjęcie oferty złożonej przez Klienta. Z chwilą wprowadzenia powyższej wiadomości e-mail do środka komunikacji elektronicznej Klienta, w taki sposób, że Klient miał możliwość zapoznania się z treścią e-maila, następuje zawarcie umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem.

8. Klient dokonuje wyboru sposobu płatności oraz dostawy towarów. Dostępne są następujące sposoby płatności: przedpłata na konto Sprzedawcy, pobranie, płatność przy odbiorze osobistym. Sprzedawca ma możliwość wprowadzenia także płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkich przelewów internetowych. Do wyboru Klienta pozostają następujące sposoby dostawy: odbiór osobisty, przesyłka kurierska, paczka za pośrednictwem Poczty Polskiej.

9. Koszty związane z realizacją płatności oraz dostawą towarów ponosi Klient, przy czym Sprzedawca może ustalić określony próg wartości zakupów, po którego przekroczeniu przez Klienta koszty dostawy lub płatności pokryje Sprzedawca. Koszty związane z dostawą oraz sposobem płatności są wyświetlane przed złożeniem przez Klienta oferty dotyczącej zakupu towarów znajdujących się w koszyku.

10.Informacja o sposobach płatności oraz dostawy towarów oraz ich kosztach są dostępne w zakładce „Dostawa i płatności”.

§ 14

Do zamówienia dołączony jest dokument sprzedaży, zgodny z przepisami podatkowymi.

§ 15

Sprzedawca rozpocznie realizację zamówienia:

1) w przypadku wyboru opcji wpłaty na rachunek bankowy – po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sprzedawcy,

2) przy płatności kartą kredytową lub szybkim przelewem internetowym-  po otrzymaniu z systemu operatora płatności informacji o jej realizacji,

3) w przypadku wyboru opcji opłaty za pobraniem lub przy odbiorze osobistym – po zawarciu umowy sprzedaży.

V. Konto.

§ 16

Status zamówienia złożonego przez Klienta może on śledzić po zalogowaniu się do swojego Konta.

§ 17

Po zalogowaniu się do Konta, Klient ma także możliwość aktualizacji swoich danych podanych przy zakładaniu Konta.

VI. Zwroty i reklamacje.

§ 18

1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy są rzeczy dostarczane partiami lub w częściach, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a Regulaminu).

3. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, zamieszczonego TUTAJ, jednak nie jest to obowiązkowe.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem umowy są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami – od chwili takiego połączenia.

6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Klient powinien odesłać lub przekazać rzecz do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

9. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

10. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 19

1. Sprzedawca informuje, że ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad.

2. Jeżeli Klient jest Konsumentem, może złożyć reklamację pisemnie na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 ust. 1 lub mailowo na następujący adres e-mail: amerpolczesci@onet.pl lub telefonicznie, bądź w innej formie. W reklamacji należy podać dane Klienta, numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować) oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

3. Jeżeli Klient nie jest Konsumentem, może złożyć reklamację przez wypełnienie wszystkich pól protokołu znajdującego się TUTAJ i jego odesłanie wraz z reklamowanym towarem na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 ust. 1.

VII. Likwidacja Konta.

§ 20

Klient może w każdym czasie zgłosić żądanie likwidacji Konta poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres Sprzedawcy podany w § 1 ust. 1, e-mailem na adres amerpolczesci@onet.pl lub w innej formie. Konto zostanie zlikwidowane niezwłocznie po otrzymaniu żądania.

§ 21

1. Sprzedawca może zlikwidować Konto w Sklepie jedynie w następujących sytuacjach:

1) zakończenia przez Sprzedawcę prowadzenia Sklepu,

2) podania przez Klienta w formularzu rejestracyjnym lub przy zakupie towarów informacji o charakterze bezprawnym.

VIII. Postanowienia końcowe.

§ 22

1. Wszelkie nagłówki użyte w treści Regulaminu mają na celu jedynie ułatwienie orientacji w jego tekście.

2. Treści zawarte na niniejszej stronie są chronione prawami autorskimi. Zakazane jest ich kopiowanie bez zgody właściciela strony.